Đất đai

Sổ đỏ, sổ hồng cách nhận biết
Ngày đăng: 09/11/2015
Tóm tắt câu hỏi:

 Sau khi Luật Đất đai 1993 được ban hành, tên gọi sổ đỏ, sổ hồng mới bắt đầu được sử dụng phổ biến cho tới nay. Nhưng hiện nay không ít người có thể phân biệt được sổ đỏ và sổ hồng.

Luật sư trả lời:

 Theo quy định tại Nghị định 64/1993/NĐ-CP ngày 27/9/1993 của chính phủ và Thông tư 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của tổng cục địa chính thì sổ đỏ là tên gọi tắt của “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” được cấp cho khu vực ngoài đô thị. Loại đất được cấp theo sổ đỏ rất đa dạng gồm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, làm muối và đất làm nhà ở thuộc nông thôn. Sỏ đỏ có màu đỏ đậm do UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp cho người dân sử dụng.

Còn sổ hồng là tên gọi tắt của “Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở” tại đô thị được quy định tại Nghị định 60-CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về quyền sở hửu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị. Trên sổ sẽ thể hiện đầy đủ thông tin như: số thửa, số tờ bản đồ, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng… Sổ hồng có màu hồng nhạt và do UBND tỉnh cấp. Sau này pháp luật đã cho phép UBND tỉnh được uỷ quyền cho UBND cấp huyện cấp để đầy nhanh tiến độ cấp sổ hồng.

Sổ đỏ thường được cấp cho hộ gia đình đứng tên vì thường gắn với đất nông nghiệp, lâm nghiệp… nên khi chuyển nhượng hoặc thực hiện nhưng giao dịch liên quan đến quyền sử dung đất phải có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên trong gia đình đủ 18 tuổi trở lên. Còn sổ hồng thì khi chuyển nhượng chỉ cần chữ kí của người đứng trên trong sổ.

Hiện nay sổ đỏ và sổ hồng được cấp chung theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường là cấp chung 1 giấy gọi tắt là “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Đối với nhà chung cư thì sổ đỏ do chủ đầu tư giữ còn các căn hộ sẽ làm thủ tục cấp sổ hồng.Bài viết liên quan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay :45
  • Tổng lượt truy cập:255617