Lao động

Bố trí công việc không đúng trong hợp đồng
Ngày đăng: 09/11/2015
Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là một giáo viên có bằng đại học vật lí KTCN nhưng khi được tuyển dụng vào vị trí giáo viên dạy vật lý. Nhưng khi phân công giảng dạy hiệu trưởng tự ý phân công tôi dạy cả vật lí và KTCN mà không có sự thỏa thuận gì . Vậy hiệu trưởng làm như vậy đúng hay sai?

Luật sư trả lời:

 Khi bạn được tuyển dụng vào vị trí giáo viên dạy vật lí, tức là chị với bên trường học đã tồn tại một hợp đồng lao động, mà đại diện là hiệu trưởng nhà trường.

Theo Điều 23 của BLLĐ quy định về nội dung hợp đồng:

Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Do đó, chị và hiệu trưởng đã thỏa thuận về công việc của chị là giáo viên dạy vật lí. Chị và hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình khi đã kí kết HĐLĐ. Nếu không thỏa thuận được theo quy định pháp luật chị có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

......................................

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;Bài viết liên quan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay :16
  • Tổng lượt truy cập:255588